หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรม”การใช้ ChatGPT สำหรับงานวิจัย”
โครงการอบรม”การใช้ ChatGPT สำหรับงานวิจัย”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-12 11:33:48โครงการอบรม”การใช้ ChatGPT สำหรับงานวิจัย”

 

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ผ่านทางระบบ Zoom https://zoom.us/j/5900220289


รายละเอียดการอบรม


- การใช้ ChatGPT ช่วยในการพัฒนางานวิจัย

- รู้จัก AI Prompt ใช้งาน AI ให้ได้ดังใจ

- ให้ ChatGPT ช่วยแนะนำไอเดียในงานวิจัย 

- ChatGPT กับการแปลภาษาระดับวิชาการ

- ความน่าเชื่อถือของงานจาก ChatGPT

- รู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิชมวิดีโอย้อนหลัง


https://bit.ly/CIMGPT


จัดโดย

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา