หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รอบ 3 มาแล้ว เลือกเลย!!!! หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรสองภาษาไทย-จีน)
รอบ 3 มาแล้ว เลือกเลย!!!! หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรสองภาษาไทย-จีน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-02 10:45:02

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

รอบ 3 มาแล้ว เลือกเลย!!!!
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรสองภาษาไทย-จีน)
7355 แขนงนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
7356 แขนงนวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม
7357 แขนงนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล