หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สองภาษา(ไทย-จีน)สาขา นวัตกรรมการจัดการ " วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
"หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สองภาษา(ไทย-จีน)สาขา นวัตกรรมการจัดการ " วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-02 10:38:37

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

"หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สองภาษา(ไทย-จีน)สาขา นวัตกรรมการจัดการ " วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา