หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-02 10:50:53

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติ รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2564 

เริ่ม 7 - 15 พฤษภาคม 2564

รอบ 3 admission 1 และ admission 2

❤️admission  1 ไม่ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet และ 9 วิชาสามัญ (ตามประกาศ)

❤️admission 2 ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet หรือ 9 วิชาสามัญ (ตามประกาศ)

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th

???? หลักสูตรน่าเรียน TCAS รอบ 3 นี้ สมัครเลย❣️

????????~????????หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(หลักสูตรสองภาษาไทย-จีน)

❤️7355 แขนงนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

❤️7356 แขนงนวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม

❤️7357 แขนงนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล