หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ????????????????หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรสองภาษาไทย-จีน)
????????????????หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรสองภาษาไทย-จีน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-02 10:57:25

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และข้อความ

????????????????หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ

(หลักสูตรสองภาษาไทย-จีน)

❤️7355 แขนงนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

❤️7356 แขนงนวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม

❤️7357 แขนงนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติ รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2564 

เริ่ม 7 - 15 พฤษภาคม 2564

 Admission 1 และ Admission 2

❤️admission  1 ไม่ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet และ 9 วิชาสามัญ (ตามประกาศ)

❤️admission 2 ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet หรือ 9 วิชาสามัญ (ตามประกาศ)

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th