หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีรอบรับตรงอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิ.ย. 2564 สาขานวัตกรรมการจัดการ(หลักสูตรสองภาษา ไทย-จีน)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีรอบรับตรงอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิ.ย. 2564 สาขานวัตกรรมการจัดการ(หลักสูตรสองภาษา ไทย-จีน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-02 11:08:00

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

✅เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีรอบรับตรงอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิ.ย. 2564

???? เพราะโลกของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

????มาร่วมกันติดอาวุธทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ไปด้วยกันที่ 

????วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

????สาขานวัตกรรมการจัดการ(หลักสูตรสองภาษา ไทย-จีน)

????แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

????รหัส 7355

????วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://admission.ssru.ac.th

????ติดต่อ-สอบถาม :  

อ.ธีรพงศ์ 087-708-7499