หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ ???? เปิดสอบภาษาอังกฤษ ssru-tep สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศ ???? เปิดสอบภาษาอังกฤษ ssru-tep สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-02 16:15:16

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


ประกาศ ???? เปิดสอบภาษาอังกฤษ ssru-tep สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19
#นักศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการขอยื่นจบสำเร็จการศึกษา สามารถยื่นความประสงค์ "ขอสอบ" โดยเขียนใบคำร้องออนไลน์ พร้อมแนบรูปถ่ายบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน
ได้ที่ www.ilpc.ssru.ac.th เลือก คำร้องทั่วไป

หมายเหตุ : โปรดระบุ วัน เวลา ที่ประสงค์ขอสอบ เปิดรอบสอบ ระหว่างวันที่ 7-18 มิถุนายน 2564 วันละ 2 รอบ รอบที่ 1 09.00-12.00 น. รอบที่ 2 13.00-16.00 น.
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 4

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-160-1221, 1224