หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-02 16:19:39

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย

โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

บรรยายโดย ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Governance และ PDPA 

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/SSRU-PDPA

ทางผู้จัดจะจัดส่งลิ้งค์ไปทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน

กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดโดย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา