หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-08-24 18:05:27วันที่ 6  กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน หัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก และด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 37