หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ชาวสวนสุนันทา ขอส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน”
“ชาวสวนสุนันทา ขอส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-07 14:44:01

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความห่วงใยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่พักอาศัยอยู่ในรัศมี ๕ กิโลเมตร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว ๒๒ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


“ชาวสวนสุนันทา ขอส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน”  

สามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือได้ตามรายละเอียด ดังนี้