หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สู่ รั้ว ว.นวัตกรรมและการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สู่ รั้ว ว.นวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-08 12:14:07


รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สู่ รั้ว ว.นวัตกรรมและการจัดการ