หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัด โครงการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดทักษะและความเชียวชาญด้านการจัดการคุณภาพ
สาขาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัด โครงการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดทักษะและความเชียวชาญด้านการจัดการคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-04 11:14:57

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
และข้อความพูดว่า "โครงการอบรม ISO
9001-2015 nternal online by Google
meeting วันที่ 3-4 มิฤุนาย 2564 ht สตรีม
งานของขั้นเรียน ผู้คน คะแนน โครงการอบรม
ISO 9001-2015 Internal Auditor และ QMR
online by Google meeting วันที่ 3-4
มิถุนายน 2564 รหัสของชั้นเรียน qdt6n4t
ลิงก์ Meet
http:/metgogle.com/oku/ahymqg36 เร็วๆนี้
ไม่มีงานที่ครบกำหนดเร็วๆนี้ ดูทั้งหมด
ประกาศบางสิ่งในขั้นเรียน เลือกธีม
อัปโหลครูปภาพ Niyom Suwandej, Ph.D.
2มิ.ย. เอกสารการอบรม ISO 01-2015
Internal Auditor และโครงการอบรมหลักสูต
Effective Quality Management
Representative Internal Quality
Audit.pdf PDF AWAENCEANE Activate
Awareness and Requirem... PDF"อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นการ์ตูนรูป 12 คน, หน้าจอ
และข้อความ


         วันที่ 3 มิถุนายน 2564 สาขาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัด โครงการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดทักษะและความเชียวชาญด้านการจัดการคุณภาพ (หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 Internal Auditor) ด้วยระบบออนไลน์