หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-12 07:58:31

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม


วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีเปิดประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “มิติใหม่สวนสุนันทา : มืออาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” ผ่านช่องทาง Facebook Live  กลุ่ม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา