หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประกาศสนับสนุนทุน
ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประกาศสนับสนุนทุน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-12 08:02:06

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


เปิดรับข้อเสนอโครงการ!!!!!

        ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประกาศสนับสนุนทุน ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กรกฎาคม 2564 ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 กรกฎาคม 2564

สมัครออนไลน์ เปิด 10-23 ก.ค. 2564


กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีแนวคิดการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานยื่นข้อเสนอโครงการ


ดาวน์โหลดประกาศสนับสนุนทุน ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.eef.or.th/notice/community-base-2564/#

www.ssru.ac.th

www.ird.ssru.ac.th

http://www.ird.ssru.ac.th/th/news/view/eef2021