หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือนกรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือนกรกฎาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-12 08:14:03ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือนกรกฎาคม 2564 อบรมวันที่ 10, 11, 12, 17, 18 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 5 วัน (30 ชั่วโมง)  

ลิงก์ไฟล์รายชื่อแต่ละห้องอบรม (Conference Room 1-4)

https://drive.google.com/.../1d3rYbnsGBEUhUmSA1HPH-X...

ห้องอบรม 01 : คณะครุฯ/เทคโนฯ/มนุษย์ฯ/วจก./วิทยาศาสตร์ฯ

ห้องอบรม 02 : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ห้องอบรม 03 : พยาบาล/โลจิสติกส์ฯ/สถาปัตฯ/สหเวชฯ/ศิลปกรรม/นศ.ที่ย้ายรอบ/นศ.ที่รับทุนยกเว้นค่าอบรมฯ 

ห้องอบรม 04 : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ลิงก์ Google Meet ห้องอบรมนักศึกษา ป.ตรี เดือนกรกฎาคม 64

Room 1 : meet.google.com/jbj-nvzu-apr

Room 2 : meet.google.com/hdm-gxxt-fxx 

Room 3 : meet.google.com/axs-khgs-aij 

Room 4 : meet.google.com/men-unix-hig

**แจ้งข้อปฏิบัติในการเข้าอบรม**

- อบรมจำนวน 5 วัน จะเช็คชื่อวันละ 2 ครั้ง เวลา 12.00 น. และ 16.00 น.

- ให้นักศึกษาเช็คชื่อโดยการแสกน QR CODE ที่มีรหัสและชื่อของตัวเอง

- ขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (เช็คชื่อ) ถ้าขาดเรียนเกิน จะหมดสิทธิ์สอบ และถูกย้ายรอบไปอบรมใหม่

- ทุกครั้งที่เข้าอบรมจะต้องแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปตัวเองตอนกำลังอบรม ไว้เป็นหลักฐาน (ทั้งเช้าและบ่าย) เพื่อใช้ในการยืนยันการเช็คชื่อย้อนหลัง

- หากเกิดปัญหาเข้าเรียนไม่ได้หรือต้องหยุดเรียนให้เขียนใบคำร้องที่ www.ilpc.ssru.ac.th เมนูคำร้องทั่วไป