หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่ครอบครัว ว.นวัตกรรมฯ ด้วยความยินดียิ่ง
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่ครอบครัว ว.นวัตกรรมฯ ด้วยความยินดียิ่ง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-12 10:22:58ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่ครอบครัว ว.นวัตกรรมฯ ด้วยความยินดียิ่ง

...........ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดกา............

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th