หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า ได้นำเสนองานเดี่ยวในหัวข้อ ร้านของ โดยนักศึกษาได้ประยุกต์ทฤษฏีในรายวิชาการบริหารร้านมาสู่การปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมการขาย จัดสินค้า ไลฟ์สดผ่านfacebook และ Instragram
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า ได้นำเสนองานเดี่ยวในหัวข้อ ร้านของ โดยนักศึกษาได้ประยุกต์ทฤษฏีในรายวิชาการบริหารร้านมาสู่การปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมการขาย จัดสินค้า ไลฟ์สดผ่านfacebook และ Instragram

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-04 11:46:22

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความ


 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า ได้นำเสนองานเดี่ยวในหัวข้อ ร้านของ โดยนักศึกษาได้ประยุกต์ทฤษฏีในรายวิชาการบริหารร้านมาสู่การปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมการขาย จัดสินค้า ไลฟ์สดผ่านfacebook และ Instragram