หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2564
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-13 07:23:17

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด
และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และหน้าจออาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2564  โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th