หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564
2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-13 07:26:48

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, หน้าจอ
และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
และข้อความพูดว่า "Google Meet
บันทึก GRADUhลoedำeom ระเบียบวาระที่3:
เรื่องสีบเนื่อง Sg ครั้งที่ 6/2564
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 Q
ชุติกาญจน์ศรีวิบูลย์ t บัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ มิถุนายน
2564 นันทียา น้อยจันทร์ ผู้นำเสนอ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
POMSUWAN ประเด็นที่นำเสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อรับทราบ 8.27x11.69in 知 มติที่ประชุม
23:50 ผังนิรันด gvm-ovoi-kcn
NarongchaiPid search อีก 6คน คุณ
11:50PM"อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, หน้าจอ
และข้อความพูดว่า "Google Meet
บันทึก GRADUhลoedneom 图 Ûph E&C Data
Data isen ” aplural Samorn writing
ศรีวิมูลย์ computing. Elsewhere,
singular mass English convention both
nind, Keepi ผังนิรันตร์ incorrect. those
NarongchaiPid based ofhow English
develops but hold tend about with
caution writing school work. 23:48 พล...
gvm-ovoi-kcn สุดาวรรณ สมใจ Type search
อีก16คน คน คุณ 24 11:48PM"


วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม  2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564   โดยการประชุม จัดในรูปแบบออนไลน์

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th