หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-13 16:35:47

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, หน้าจอ,
กลางแจ้ง และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และข้อความ


วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้ให้นโยบายแล้วแนวปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM meeting