หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 64 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 64 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-16 11:34:02

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 64 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ผ่านระบบ zoom cloud meeting 

Zoom Meeting ID 5212816654

password 1234

link meeting

https://zoom.us/j/5212816654...

ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ตั้งเวลา 9.00น. - 12.00น.