หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศมาตรการเยียวยาสู้วิกฤตโควิด-19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศมาตรการเยียวยาสู้วิกฤตโควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-07-20 15:54:19

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศมาตรการเยียวยาสู้วิกฤตโควิด-19 ดังนี้

– ลดค่าเทอม 20% ภาคเรียนที่ 1 / 2564 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี

– คืนค่าแท็บเล็ต แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : โทร.021601023 / 021601000 / 021601400 / 0890088772 

เพจ facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองคลัง : โทร.021601029 / 021601031 / 021601114 

เพจ facebook : กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา