หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรแรกของประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (ระบบการศึกษาทางไกล หลักสูตรวิถีใหม่ เรียนออนไลน์100%)
หลักสูตรแรกของประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (ระบบการศึกษาทางไกล หลักสูตรวิถีใหม่ เรียนออนไลน์100%)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-08-13 21:02:06

**** หลักสูตรแรกของประเทศไทย

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการความมั่นคง 

(ระบบการศึกษาทางไกล หลักสูตรวิถีใหม่ เรียนออนไลน์100%)

- จัดเวลาเรียนเอง ไม่กระทบงานประจำ

- เรียนไปทำงานไป มีเวลาให้ครอบครัว

- ประหยัดเงิน เรียนที่บ้านไม่ต้องเดินทาง

** รับสมัครทั้งบุคคลทั่วไป และบุคลากรของกองทัพ(MOU)

** เรียนจบได้ภายใน 2 ปีและ2ปีครึ่ง (ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นำมาเทียบโอน