หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-04 13:46:16

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

อาชีพที่ฝัน.....เส้นทางที่ใช่❤️

????สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
???? เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ????

✅เรียนจบภายใน 3 ปี
✅สามารถกู้ กยศ. ได้
✅หลักสูตรการเรียนทันสมัย
✅อุปกรณ์ทันสมัยและครบครัน
✅หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล

????โทรติดต่อ-สอบถาม : อาจารย์นฤมล ชมโฉม 086-660-7969