หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-06 15:43:53

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ