หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-07 09:05:30


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


        เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยประกาศปิดพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 5-13 มิถุนายน 2564 นั้น นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2563 ที่ยังไม่ได้เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ของภาคเรียนที่ 3/2563 ขอให้นักศึกษามาติดต่อขอเซ็นได้ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 หากไม่มาดำเนินการจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืม


ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 02-1601354 , 02-1601528