หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครนักศึกษา รอบ 4 สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564
รับสมัครนักศึกษา รอบ 4 สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-04 13:55:57

อาจเป็นการ์ตูนรูป ข้อความ


รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564


สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th
เด็กๆ คนไหน พลาดจากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ 1 Portfolio
รอบ 2 Quota
รอบ 3 admission
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th
????เรียนต่อที่ไหนดี ต้องที่นี่เลย‼️
MIS = สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
เรียน MIS ไม่มีตกงาน
เรียน MIS ฐานเงินเดือนสูง
เรียน MIS เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน
สอบถามเพิ่มเติม อาจารย์นฤมล ชมโฉม 086-660-7969