หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ITT's Students
ITT's Students

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-07 09:19:10

อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจออาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
เสื้อคลุม และรองเท้าหรือถุงเท้าอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน
และสำนักงานอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน
และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน,
กำลังนั่ง, รองเท้าหรือถุงเท้า
และเสื้อคลุม

Me : Do you like here ? 

Student : Yes, why not. It is big, and a nice place. 

น้องๆ นักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม และการจัดการ ออกเดินทาง เปิดหูเปิดตา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม ทุกคนเอ็นจอย และแฮปปี้มาก เพราะที่นี่ ทั้งใหญ่ ทั้สวย ครบครันด้วยอุปกรณ์การเรียน และเทคโนโลยีต่างๆ ที่คอยสนับสนุน นักศึกษาทุกคน 

ITT's Students 

We went to travel and observe at SSRU, Nakhonpathom Campus. It was amazing, which full of technology, wide area, convenience for every one. 

ยังมีสถานที่ และองค์กรอีกมากมายที่เราจะพาคุณไปศึกษาดูงาน มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะ มาเถอะ อยากให้มา

contact us
Phone number 02-160-1182
Fax 02-160-1184
More information
https://cim.ssru.ac.th/th/home