หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การนำเสนอโมเดลธุรกิจในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมการค้า
การนำเสนอโมเดลธุรกิจในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมการค้า

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-08 10:04:11

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
และข้อความพูดว่า "ครัวสามสาว มสาว
54 8:23/1:35:42"ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
และข้อความ

       การนำเสนอโมเดลธุรกิจในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมการค้า ผู้สอน อ.ดร.พนิดา นิลอรุณ ของนักศึกษาสาขาการจัดการการค้า แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ชั้นปีที่ 2 ทางออนไลน์ โดยประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม นำเสนอโมเดลธุรกิจ ดังนี้

1. โมเดลธุรกิจ ครัวสามสาว : ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบที่มาจากพืช เพื่อตอบรับแนวโน้มการบริโภควัถุดิบที่ผลิตจากพืช (Plant Based)

2. โมเดลธุรกิจ ร้านขนมไทย 4 ภาค : ร้านขนมไทยครบวงจร ตั้งแต่บริการสอนทำขนม ค้าปลีกขนมไทย บริการนั่งรับประทานในร้าน ตลอดจนรับจัดขนมตามงานต่างๆ

3. โมเดลธุรกิจ Chill Coffee Bar : ร้านกาแฟย่านใจกลางธุรกิจ ตอบโจทย์วัยทำงานที่ต้องการสถานที่พบปะและเจรจาทางธุรกิจ