หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 2
การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-06-08 10:08:16

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน,
สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "Cafe
เลย"อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

         การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 2 ของนักศึกษาสาขาการจัดการการค้า แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ชั้นปีที่ 1 อาจารย์นิเทศ ดร.พนิดา นิลอรุณ โดยนักศึกษาที่ลงฝึกปฏิบัติได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)