หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-08-10 19:44:30

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และหน้าจออาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
และข้อความพูดว่า "Û Meeting 1234
Remove รจเรศ พินธุ วัฒน์ innovation
ement UNIVERSITY College of Inno
anagement ilcholpassorn Type eto search
Record Reaction 89°F Partly I Leave
7:27PM"อาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, หน้าจอ
และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และข้อความ


วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และรายงาน ติดตาม การตรวจประกันคุณภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th