หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ นำทีมบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ในโอกาสที่ได้รับแหน่งใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ นำทีมบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ในโอกาสที่ได้รับแหน่งใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-30 16:22:49


วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำทีมบุคลากรร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา