หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบออนไลน์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-18 14:13:02

วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน 2567  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบออนไลน์