หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567.
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-17 14:38:55วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5