หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.จงดี พฤกษารักษ์ ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง(สวท.จังหวัดระนอง)
อาจารย์ ดร.จงดี พฤกษารักษ์ ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง(สวท.จังหวัดระนอง)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-17 14:50:43


วันที่ 9  มิถุนายน  2567 อาจารย์ ดร.จงดี พฤกษารักษ์  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง(สวท.จังหวัดระนอง)  ได้ไปแนะแนวการจัดการเรียนการสอน  ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง หากท่านใดสนใจ ติดต่อ ดร.ณธกร คุ้มเพชร โทร 089-973-3588  หรือ ดร.จงดี  พฤกษารักษ์ โทร 087-388-1477  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Facebook ระนองวิทยุ FM 107.25 MH