หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เคารพทุกความแตกต่าง เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสังคมที่เปิดกว้าง อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
โลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เคารพทุกความแตกต่าง เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสังคมที่เปิดกว้าง อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-17 15:21:37โลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เคารพทุกความแตกต่าง เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสังคมที่เปิดกว้าง อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

━━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━━━

???? สมัครเรียน >>>
https://forms.gle/NBsn9P4aFakCY2sr7