หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญชวนศิษย์เก่าทีมีอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567 "MORAL HACKATHON 2024" ภายใต้แนวคิด “ESG YOUNG IMPACT MAKER : เยาวชนกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”
เชิญชวนศิษย์เก่าทีมีอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567 "MORAL HACKATHON 2024" ภายใต้แนวคิด “ESG YOUNG IMPACT MAKER : เยาวชนกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-18 08:20:52