หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4 Direct Admission)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4 Direct Admission)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-18 08:29:14มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4 Direct Admission) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

**กรณีที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2567) เท่านั้น

ระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

**กำหนดการแลขั้นตอนการรายงานตัว (รอบที่ 4 Direct Admission)  คลิกที่นี่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/ot2nanv3.pdf