หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ เข้ารับการตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567
สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ เข้ารับการตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-18 08:31:43

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.พนิดา นิลอรุณ จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ พร้อมกับอาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ และอาจารย์ดร.ภูดิศ นอขุนทด คณะนักวิจัยโครงการวิจัย “การสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดสมุทรสงคราม“ เข้ารับการตรวจเยี่ยมโครงการและติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และคณะทำงานฝ่ายวิจัยและเผยแพร่