หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Hello Freshmen 67 "The Unity of Digital University"
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Hello Freshmen 67 "The Unity of Digital University"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-18 08:43:58

ประชาสัมพันธ์ไปยังน้องๆ รหัส 67 ครับ
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Hello Freshmen 67
"The Unity of Digital University"

ในวันที่ 2 กรกฏาคมนี้ ณ ชั้น 4
อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

รับจำนวน จำกัด 2,200 คน ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/e8L2QbBxmyNPNprr6
https://forms.gle/e8L2QbBxmyNPNprr6

**** หมายเหตุ *****
เนื่องจากข้อจำกัดด้านอาคารและสถานที่
จึงจำเป็นต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม
โดยนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าหอประชุม
สามารถเข้าร่วมออนไลน์ และได้บันทึกหน่วยกิจกรรมได้ปกติ