หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณะประโยชน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณะประโยชน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-18 13:24:47

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ าธารณะประโยชน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดพระธาตุโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี