หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็น
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-18 13:33:07

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็น  ณ วัดพระธาตุโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี