หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมจับฉลากแบ่งสาย ชมรมอีสปอร์ต
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมจับฉลากแบ่งสาย ชมรมอีสปอร์ต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-06-18 14:03:21


เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2567 อาจารย์ ดร.วิชา ขันคำ หัวหน้าสาขาการจัดการอีสปอร์ต และ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สู่เพื่อน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการนวัตกรรมทันมนุษย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจับฉลากแบ่งสาย ชมรมอีสปอร์ต โรงเรียนเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ในการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร และได้แนะแนวหลักสูตรการศึกษาสาขาการจัดการอีสปอร์ตและสาขานวัตกรรมทุนมนุษย์