หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องข้อง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการจัดอันดับประจำปีงบประมาณ 2565
หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องข้อง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการจัดอันดับประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-07 11:43:00


7 กันยายน  2564 นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการจัดอันดับประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โดยมี ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)