หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้ารวมงาน “คนดีศรีสุนันทา’๖๔”
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้ารวมงาน “คนดีศรีสุนันทา’๖๔”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-30 11:32:38


วันพุธที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้ารวมงาน “คนดีศรีสุนันทา’๖๔”   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน  โดยเริ่มจากท่านอธิการบดีฯ นำวางพานพุ่ม  จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และวางพวงมาลัยถวายสักการะลาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสที่ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครบกำหนดวาระเกษียณอายุราชการ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พร้อมมอบเหรียญที่ระลึกทองคำสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี