หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุม​คณะกรรมการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการ​ และวิจัย​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564​ ครั้งที่​ 1/2564
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุม​คณะกรรมการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการ​ และวิจัย​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564​ ครั้งที่​ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-08 11:35:06


วันอังคารที่ 7 กันยายน  2564 รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการ และวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet