หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-30 11:38:03วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในงาน “คนดีศรีสุนันทา’๖๔” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในงาน “คนดีศรีสุนันทา’๖๔” พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี