หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมทบทวนตัวชี้วัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมทบทวนตัวชี้วัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-01 11:48:36


วันที่ 30 กันยายน  2564 13.30 น วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมทบทวนตัวชี้วัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าสำนักงานเข้าร่วมการประชุม อย่างพร้อมเพรียง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting