หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 1/2564
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-05 10:14:47


วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้มีอาจารย์หัวหน้าสาขา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th