หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ​ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปีการศึกษา​ 2563
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ​ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปีการศึกษา​ 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-10-06 14:53:45

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการฯตรวจในครั้งนี้ ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม GoogleMeet